Organizacja firmy

Przedsiębiorstwo Elektroserv-ZAP Sp. z o.o. znajduje się w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krotoszyńskiej 35. Istnieje od 1993 roku. Jest spółką prawa handlowego i tym samym jej wpis figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym XXII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Poznaniu pod numerem 0000025421 w branży Automatyka.

Jako Spółka Kapitałowa nasza działalność jest prowadzona w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych. Głównym organem prowadzącym sprawy spółki oraz reprezentującym ją na zewnątrz jest Zarząd w osobach:

Józef Gregorczyk - Prezes Zarzadu

Daniel Ibron - Zastępca Prezesa Zarzadu

Przemysław Hurny - Zastępca Prezesa Zarzadu

Prezes zarządu
Józef Gregorczyk